Hela renen tas tillvara för mat, kläder och bruksföremål

Traditionellt i den samiska kulturen är att ta tillvara på hela renen till mat, kläder och nyttoföremål.

Renskinnet kan beredas på olika vis. Antingen bara torkas och användas till att sitta eller ligga på utomhus. Skinnet kan också avhåras och barkas för att användas till att sy bruksföremål av som kaffepåsar, väskor, skinnbyxor och skor. Bällingarna, skinnet på renens ben, bereder man med håret kvar för att sy både goelkegaamegh, vinterskor, gamhtsh, bällinghandskar och gaalsohkemåvhka, bällingbyxor. Tillsammans med en päls, muadta, har du de varmaste kläderna för kalla vinterdagar.

För att kunna sy dessa plagg, behöver du en tråd som du får genom att spinna senor från renens rygg, slaahpoe, eller använda soenh, senor från benen. Det är en konst att kunna spinna egen sentråd till sömnad. Ska du göra sentråd behöver du tänka på det redan när du slaktar renen, så att du inte skär av de användbara senorna. Förr i tiden användes spunnen och flätad sentråd till att göra både lasson och rengrimmor, baegkie, ett mycket tidskrävande arbete . I dags köps lasson på metervara i syntetiska material.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer