Hero image
Innvielse av torvgammen i Hucksjöåsen til minne av familien som bodde der under 1800-tallet. Foto Ann Kristin Solsten

Om gammen i Hucksjöåsen og en ikke-reineiende samefamilie

Den 9. august 1884 døde den 73 år gamle enken og samekvinnen Magdalena Larsdotter fra Vilhelmina i den gammen hun og familien bodde i, i Hucksjåsen, Hällesjö socken. Magdalenas familie var sannsynligvis ikke en samefamilie som eide reiner.

En måned senere ble Magdalena begravd i Hällesjö. Tre dager etter begravelsen fikk hennes sønn og svigerdatter et barn. Lille Jonas Lambert ble døpt i Hällesjö kort etter, og hade med størst sannsynlighet blitt født i den gammen som farmoren døde i like før.

Magdalenas familie var sannsynligvis ikke en samefamilie som eide reiner. De flyttet derfor ikke ned mot skogen under vinteren på grunn av tilgangen til beite for dyrene, som de reineiende samene, men antakeligvis for å søke jobb så de kunne forsørge seg. I kirkeboken er familien beskrevet som fattige og boende på landet, og de skal ha oppholdt seg ved flere ulike steder ved forskjellige tidspunkt. Under tiden som familien bodde i Hucksjöåsen arbeidet Magdalenas sønn, Nils Henrik, som “hestepasser” i Sörbygden, et stykke fra Hucksjöåsen.

Det er uklart hvor lenge familien bodde i Hucksjöåsen, men to år senere oppgis at Nils Henrik og hans hustru har fått en datter i Ström, noe som tyder på at de da hadde flyttet videre fra Hucksjöåsen. En stund senere var dessuten samme familie bosatt i Östersund, der familiefaren, under en tid, hadde jobbet med skogsarbeid.

Harald Eriksson, født i 1912 og boende i Hucksjöåsen under hele sitt liv, hadde hørt flere historier om Magdalena og hennes families opphold i Hucksjöåsen. Han skrev ned det han hadde blitt fortalt, og i nærheten av sitt hjem fant han også restene etter det som hadde vært en gamme. Via Länsarkivet i Härnösand fikk Harald bekreftet at de opplysninger han hadde angående Magdalena og familien stemte. Han drømte om å få gjenoppbygge den gammen som denne samefamilien hade vært bosatt i mange år tidligere. Det skjedde dessverre ikke under hans livstid. Harald døde i 2009, 96 år gammel.

I 2018 feiret Hucksjöåsen 250 år. Hucksjöåsens byalag ønsket i den forbindelse å virkeliggjøre den engasjerte bygdeprofilens drøm, og i et prosjekt finansiert av Länsstyrelsen i Jämtlands län, ble det reist en ny gamme ved stedet der den gamle tidligere hade stått. Den nye gammen står nå der og påminner oss om den familie som under en periode på 1800-tallet bodde der i Hucksjöåsen.

Kontaktopplysninger til Christine Olsson, ordfører i Hucksjöåsens byalag: tittiolssons@gmail.com

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektene Beavnardahke og Sámis on the Coast – Beavnardahke II, to prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektene er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer