Hero image
Skogssamiska förvaringsbyggnader vid det skogssamiska vistet på Murberget friluftsmuseum. Foto Ann Kristin Solsten

Västernorrlands museum, Murberget 

1913 lades grunden till ett friluftsmuseum på Murberget i Härnösand. Förebild var Skansen i Stockholm och syftet var att skapa ett norrländskt bondesamhälle i miniatyr. Olika miljöer, bland annat två samiska vistemiljöer, byggdes upp på Murberget.  

Under några år på 1920-talet var Axel Calleberg (1891-1959) anställd som amanuens för den samiska avdelningen på museet. Calleberg var präst och hade ett förflutet som kyrkoherde i Arjeplog där han hade fått kontakt med samer. På museet var hans främsta uppgift att samla in, dokumentera och tillgängliggöra den samiska kulturen. Calleberg köpte in ett antal samiska byggnader, flyttade dem till Murberget och lät uppföra två visten, ett traditionellt skogssamiskt och ett fjällsamiskt viste.

Byggnaderna, ett par fyrkantiga timmerkåtor, torvkåtor, njallor samt andra stolpbodar och förvaringsanläggningar, köptes in från bland annat Arvidsjaur, Arjeplog och Malå. Numera finns inte alla de ursprungliga byggnaderna kvar i vistet eftersom bränder och tidens tand har förstört några av dem. Andra byggnader är restaurerade eller planeras att restaureras. Calleberg samlade inte enbart in byggnader utan även samiska föremål. De kommer från olika delar av det samiska området även om de flesta har pitesamiskt och sydsamiskt ursprung. Flera av föremålen har tillhört samer i Västernorrland.  Sammanlagt består samlingen av drygt 500 föremål, både vardagsföremål och konsthantverk. Museet har också några insamlade berättelser om samer samt en stor samling äldre fotografier med samiska motiv, flera av dem med Calleberg själv som fotograf.  

Murberget
På Västernorrlands museum, Murberget, finns både ett traditionellt skogssamiskt viste och ett fjällsamiskt viste.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer