Hero image
Rösen förekommer ibland i anslutning till renvallar. Foto Ann Kristin Solsten

Röse, neblierååjse

Ett röse är i huvudsak en hopsamling av sten utan inblandning av jord som bildar en välvd kulle. Så kallade röjningsrösen finns ofta i närheten av åkermark. De förekommer även ibland i anslutning till renvallar.

Syftet har i båda fallen att få bort oönskad sten från en yta och genom att stenarna lagts på samma plats skapas en för oss synlig lämning. Ett röse kan ibland syfta till en grav, som exempelvis bronsåldersröse som är en grav från bronsåldern.

En rösning däremot består av en eller flera stenar som fungerat som riktmärke för en plats eller led, exempelvis i kalfjällsområden där dimma ofta råder eller där andra bra riktmärken saknas genom landskapet.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer