Hero image
Böla kafé serverar lokalproducerat. Den ligger i anslutning till parkeringen och hällristningarna vid Böla. Foto Erik Norberg

Böla kafé serverar lokalproducerat nära den mest kända hällristningen

Böla kafé har matservering under sommarsäsongen med huvudfokus på renkött och lokala råvaror. Här är ambitionen att lokala och långväga gäster ska få möjlighet att smaka på renkött och därigenom ta del av den sydsamiska kulturen i området. Större grupper är välkomna och tas emot efter beställning. Inne i Böla kafé finns också mindre och större presentartiklar och lokala matprodukter att köpa med sig.

Här är goda parkeringsmöjligheter och gångavståndet är ca 400 m till hällristningarna. Det finns en iordningställd stig, också för rullstolsburna, ner till hällristningarna.

 

Böla kafé
Böla kafé serverar enkel och lokalproducerade rätter i nära anslutning till hällristningarna, där den mest kända är Bölarenen.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer