Hero image
Fjällen i Fovsen-Njaarke, Fosen, mot väster från tältkåtan, låavthgåetie, till Aejrie Sijte Foto: Håkon Hermanstrand/ Saemien Sijte.

Fosen, eller Fovsen-Njaarke, är som det samiska namnet berättar en halvö. Halvön ligger mellan Norska havet och Trondheimsfjorden. Fovsen-Njaarke är landfast med resten av Tröndelag i Namdalseid, Aejrie på samiska. Fovsen-Njaarke är rik på samisk kultur och historia, och renskötseln som bedrivs här har gamla anor.

Om du kör bil kan du besöka större delen av halvön. Om vi startar i norr på Namdalseid, Aejrie, träffar du på ett gammalt namn. Aejrie är ett av de samiska platsnamn som kan spåra sina rötter tillbaka till vikingatiden. Namnet återfinns i företaget Aejrie Sijte. Ägarna bedriver renskötsel på Fovsen-Njaarke, och erbjuder även undervisning för skolor och förskolor samt har samlingslokaler för olika evenemang. Du hittar Aejrie Sijte på facebook.

Från Aejrie, Namdalseid, kan du välja att köra olika turer. Oavsett vilken tur du väljer så kör du genom ett renskötsellandskap med många platsnamn med samisk anknytning, till exempel Båeriesvaerie och Finnmortentjønna. I de inre delarna av halvön hittar du några andra av de äldsta samiska platsnamnen på Fovsen-Njarke, som Dåapma och Sïllejaevrie. Om du väljer turen till Osen befinner du dig i området där Sanna och Anton Jonassen bedrev renskötsel under första halvan av 1900-talet. De var viktiga personer i starten av den samepolitiska rörelsen, och var engagerade i skol- och renskötselfrågor.

Nästan hela Fovsen-Njaarke är renbetesområde, och om du kör mot sydväst från Osen kommer du så småningom till Trondheimsfjordens utlopp. De delar av Fovsen-Njaarke som ligger närmast Trondheimsfjordens utlopp och öarna på ytterkusten ingår inte i dagens renbetesområde, även om vi känner till att det förekom renskötsel även i dessa områden längre tillbaka.

Från Garten på Ørlandet, från Hasselvika och Galgeneset företogs under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet några dramatiska rensimningar över fjorden till Agdenes- och Lensviksidan. Flera familjer korsade fjorden med alla sina ägodelar och renhjordar för att söka bättre livsbetingelser i andra områden. Renarna måste simma flera kilometer, och i bygden lever det fortfarande kvar många berättelser om simturerna. Den kanske mest kända flyttningen över fjorden gjordes av Thorkel Jonassen och hans hustru Sigrid Olsdatter 1881.

Om du kör genom Verran eller Mosvik fortsätter du genom renbeteslandskap, men även genom områden där det bott samer som hade annan försörjning än renskötsel. Längs fjorden känner vi till många platser där det har bott samiska familjer under flera generationer, liksom i Innherred. De levde av fiske, småbruk, jakt, fångst och hantverk. Även vid Skarnsundbrua har det funnits liknande samiska bosättningar i Skavdalen och Snertingmarka.

Fosen
Fosen, eller Fovsen-Njaarke, är som det samiska namnet berättar en halvö. Halvön ligger mellan Norska havet och Trondheimsfjorden. Fovsen-Njaarke är landfast med resten av Tröndelag i Namdalseid, Aejrie på samiska. Fovsen-Njaarke är rik på samisk kultur och historia, och renskötseln som bedrivs här har gamla anor.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer