Hero image
Invigning av torvkåtan i Hucksjöåsen till minne av familjen som bodde där i under 1800-talet. Foto Ann Kristin Solsten

Om kåtan i Hucksjöåsen och en icke-renägande samefamilj 

Den 9 augusti 1884 avled den 73 år gamle änkan och samekvinnan Magdalena Larsdotter från Vilhelmina i den kåta hon och familjen då bodde i, i Hucksjöåsen, Hällesjö socken. En månad senare blev Magdalena begraven i Hällesjö. Tre dagar efter begravningen fick hennes son och svärdotter ett barn. Lilla Jonas Lambert blev döpt i Hällesjö kort efteroch hade med största sannolikhet blivifödd i den kåta som farmodern en mycket kort tid innan hade gått bort i 

Magdalenas familj var troligtvis inte en samefamilj som ägde renarDärför flyttade de inte ned mot skogen under vintern på grund av tillgången till bete för djuren, som de renägande samerna . Antagligen flyttade de för att leta jobb för att kunna försörja sig. I kyrkoboken är familjen beskriven som fattiga och boende på landet, och de ska ha uppehållit sig vid flera olika platser under olika tidpunkter. Under tiden som familjen bodde i Hucksjöåsen jobbade Magdalenas son Nils Henriks som “hästskötare” i Sörbygden, en liten bit från Hucksjöåsen.   

Hur länge familjen bodde Hucksjöåsen äoklart, men t år senare uppges att Nils Henrik och hans hustru har fått en dotter i Ström, något som tyder på at de då hade flyttavidare från HucksjöåsenEn tid senare var dessutom samma familj bosatt i Östersund, där familjefadern, under en tid, hade jobbat med skogsarbete 

Harald Eriksson, född 1912 och boende i Hucksjöåsen i hela sitt liv, hade hörd flera historier om Magdalena och hennes familjs uppehälle Hucksjöåsen. Han skrev ned det han hade bliviberättad och i närheten av sitt hem hittade han också resterna efter det som hade varit en kåta. Genom Länsarkivet i Härnösand fick Harald bekräftat att de uppgifter han hade angående Magdalena och familjen stämde. Han drömde om att få återuppbygga den kåta som denna samefamilj hade varit bosatt i många år tidigareDet skedde däremot tyvärr inte under Haralds livstid. Han gick bort 2009, 96 år gammal. 

201fyllde byn Hucksjöåsen 250 år. Hucksjöåsens byalag önskade då att verkliggöra den engagerade bygdeprofilens drömoch i ett projekt finansierad av Länsstyrelsen i Jämtlands län, restes en ny kåta där den gamla tidigare hade stått. Den nya kåtan står nu där och påminner oss om den familj som under en tid på 1800-talet bodde i Hucksjöåsen. 

 Kontaktuppgifter till Christine Olsson, ordförande i Hucksjöåsens byalag: tittiolssons@gmail.com 

Kåtan i Hucksjöåsen
Hucksjöåsen är en liten by som lyfter fram sin historia. Byaföreningen har låtit uppföra en sydsamisk kåta vid den plats där en samisk familj bodde under 1880-talet.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer