Hero image
Från rastplatsen vid den samiska boplatsen Finnheimen eller Liljestrand vid Leklemsvattnet. Hit går det flera vandringsleder. Foto Ann Kristin Solsten.

Innherred i Tröndelag har mycket att erbjuda för den som är intresserad av samisk historia. I Stiklestad stod slaget där Olav den helige blev dödad. Den gamla vägen som Olav den helige följde in i Norge är ungefär samma färdväg som dagens pilgrimsvandrare följer ner mot Verdalen. Inte långt från färdvägen finns kulturlämningar som har samband med renskötsel, och i byarna finns spår efter permanent samisk bosättning.

Olav den helige kom till Verdalen från den svenska sidan när han mötte böndernas trupper år 1030. I slaget vid Stiklestad föll Olav den helige, och hans motståndare vann slaget. En stor del av motståndartruppen leddes av hövdingen Tore Hund från Bjarkøy i Troms. Hans hövdingadöme omfattade samiska områden, och troligen deltog samer i slaget. Tore Hund hade på sig en magisk kappa som var sydd av samer och som skulle beskydda honom mot alla slags vapen.

Vid Sul i Verdalen finns en markerad stig som går till ett samiskt bosättningsområde vid Brenntjønnene. Bosättningen var knuten till renskötsel, och var i bruk fram till 1976. Gaskelaanten sijte bedriver fortfarande renskötsel i området. Du tar av från RV 72 och hittar en grusväg som går fram till en parkeringsplats. Där finns en informationsskylt.

I Innherred har det funnits många bygdesamiska bosättningar. Ett exempel finns i Volhaugen, där det har varit bygdesamisk bosättning sedan 1600-talet. Vid Leklemvattnet på gränsen mellan Verdal och Inderøy fanns en boplats där det bodde bygdesamer fram till början av 1900-talet. Boplatsen är uppmärkt och du kan nå den via vandringsleder som går från bilvägen via Flekshus eller Røra. Vid boplatsen finns en informationsskylt och en rastplats där du kan elda.

Innherred
Innherred i Tröndelag har mycket att erbjuda för den som är intresserad av samisk historia. I Stiklestad stod slaget där Olav den helige blev dödad. Den gamla vägen som Olav den helige följde in i Norge är ungefär samma färdväg som dagens pilgrimsvandrare följer ner mot Verdalen. Inte långt från färdvägen finns kulturlämningar som har samband med renskötsel, och i byarna finns spår efter permanent samisk bosättning.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer