Hero image
Gaaltije - Sydsamiskt Kulturcentrum i Staare (Östersund) har sina lokaler i Gamla Tullkammaren.

Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum 

Gaaltije är ett sydsamiskt kulturcentrumer i centrala Staare (Östersund).  Gaaltije är det samiska ordet för kallkälla. Som namnet antyder är Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum en källa till kunskap om det samiska samhället och kulturen. Det är en unik arena för samisk konst, kultur och kunskap med en butik där du finner samiskt silver, renkött, litteratur, interiör och vätnoe (samisk slöjd).

Gaaltije är en återkommande offentlig arrangör av konstutställningar, musikarrangemang, föreläsningar, festivaler och kurser . Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Östersunds gamla tullkammare, en byggnad från 1889. Här genomförs möten, både planerade och spontana, samt utställningar och projekt som berör många olika områden inom den samiska kulturen. Det kan handla om historia och arkeologi, litteratur, språk, konst och hantverk, turism, teater och mathantverk.

I samarbete med samebyar och sameföreningar i Jämtland län samt Idre sameby i Dalarna har Gaaltije under många år genomfört flera stora inventeringar och dokumentationer av samiska kulturmiljöer. Delar av resultaten finns beskrivna i skrifter utgivna av Gaaltije.

Gaaltije ger även ut böcker och den senaste är en antologi på sydsamiska med texter av ungdomar och vuxna. I Ingwar Åhréns bibliotek, ett referensbibliotek till minne om Gaaltijes första verksamhetsledare, finns med mer än 1 000 titlar, som omfattar böcker och skrifter inom bland annat samisk politik, språk och historia.

Gaaltije - Sydsamiskt kulturcenter i Östersund
Gaaltije - Sydsamiskt kulturcenter i Östersund visar utställningar, har butik med bl a samiskt silver, interiör, renkött och böcker.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer