Hero image
Miesie, renkalven, föds på våren och är snabbt på benen. Foto Aina Bye

När kalvarna föds börjar året på nytt

De åtta årstidernas folk – den samiska kulturen delar gärna in året i åtta årstider. Det nya året börjar med att kalvarna föds på våren och årstiderna följer renens år.

I maj föds miesieh, renkalvarna, och då startar gïjre, våren. Aaltoeh, vajorna har då sökt sig tillbaka till kalvningslandet, det område där hon själv föddes. Den här tiden är krievvie, renflocken, och speciellt aaltoeh med sina nyfödda miesieh, sårbara för störningar. Det gäller både från människor och djur. Renägarna håller koll på flocken på avstånd för att störa så lite som möjligt och samtidigt passa på faror i naturen som rovdjur.

När renkalvarna fötts kommer de snabbt upp på benen. Den feta renmjölken är den viktigaste födan. Renkalvarna tål snö och oväder men är lätta byten för rovdjur. Aarhtse, örnen finner vägen till kalvningslanden och duvrie, björnen är hungrig när den vaknat och kommer ut ur idet. Till gïjregiesie, försommaren, är nätterna ljusare. Allt eftersom snön smälter växer det också fram grönt gräs, blommor, örter och knoppar på träden som ger gott bete. Miesieh blir större och starkare. Sarvah, sarvarna samlas ofta i mindre flockar och går avskilt.

Sommarens kalvmärkning är årets högtid

Från slutet av juni och in i juli, när myggen kommer, samlas renarna i större flockar och renkalvarna kan då märkas. Giesie, sommaren, med kalvmärkning i fokus är årets högtid. Kalvarna följer vajan och genom att se på hennes märke kan renägaren veta vems kalven är. Varje renägare har sitt eget märke som kalven märks med. Kalvmärkningen samlar hela familjen och barnen deltar i arbetet. Det pågår oftast på natten eller tidigt på morgonen för att det inte ska bli så varmt för renarna som är i gärdet. Då det finns snöfläckar söker sig renflocken gärna dit under varma dagar för att kyla av sig och slippa den värsta insektsplågan.

Del 3- På sensommaren äter renen upp sig

 

Platser att besöka och spår i naturen

Färdväg

Stigar och vägar har alltid funnits och fungerat som förbindelselänkar mellan platser där människor bott och verkat. Tidigare när inte människa kunde påverka landskapet mer än minimalt var stigar och färdvägar anpassade efter landskapet.

Lär dig mer om Färdväg

Hornsamling

Hornsamlingar ligger ofta i anslutning till visten och kan vara av betydande storlek. samisk historia är hornet en metafor för något som återföds varje år och dör.

Lär dig mer om Hornsamling
Rengärde

Rengärde

Ett rengärde är en inhägnad som används för att hålla renar inom ett begränsat område under pågående arbete, som slakt, kalvmärkning, skiljning. Förr mjölkade man också vajan i ett gärde under sommar och höst.

Lär dig mer om Rengärde
Rökeld

Rökeld

Under sommaren kan renarna plågas svårt av insekter. Ett sätt för att hålla renflocken samlad och ge dem lite lättnad från insekterna kan vara att anlägga en eld som avger mycket rök.

Lär dig mer om Rökeld
Röse

Röse

Ett röse är i huvudsak en hopsamling av sten utan inblandning av jord som bildar en välvd kulle. Röjningsrösen förekommer ibland vid renvallar. Syftet har varit att få bort oönskad sten från en yta.

Lär dig mer om Röse
Böla kafé

Böla kafé

Böla kafé serverar lokalproducerat nära Skandinaviens mest kända hällristning, Bölarenen. Här lär du känna den sydsamiska kulturen genom maten och kan ta en kort promenad till hällristningarna som lättillgängliga.

Besök Böla kafé
Bölarenen och hällristningarna

Bölarenen och hällristningarna

Bölarenen är en hällristning som består av en naturalistiskt uthuggen ren. Den tillhör de äldre hällbilderna som är 4000-6000 år. Den ligger lättillgängligt med en kort promenad om ca 400 meter från parkeringen. I närheten finns Böla kafé som serverar lokalproducerade rätter under sommarsäsongen.

Besök Bölarenen och hällristningarna
Gaaltije

Gaaltije

I Staare, Östersund, ligger Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum. Gaaltije är det samiska ordet för källa och som namnet antyder är Gaaltije i Östersund en källa till kunskap. Där kan du lära dig mer om samisk konst och kultur och där finns en butik med samiskt silver, renkött, litteratur, inredningsartiklar och vätnoe, samisk slöjd.

Besök Gaaltije
Heia

Heia

Heia är en viktig punkt idag och genom historien. Parallellt med den samiska bosättningen och bruket av området kring Heia har det under ca 150 år funnits ett gästgiveri för de som färdats genom området norrut eller söderut. 

Besök Heia
Lopme Laante

Lopme Laante

Lopme Laante är temaparken där du lär dig mer om renskötsel och samiska näringar genom lek, lassokastning och möte med renar. Här finns en stor tråkåta där det serveras renkött i olika former och en butik med traditionellt och modernt samiskt hantverk.

Besök Lopme Laante
Saemien Sijte

Saemien Sijte

Saemien Sijte är ett sydsamiskt museum och kulturcenter som ligger i Snåsa i Trøndelag. Saemien Sijte tar emot besökare under hela året, i större och mindre grupper, och förmedlar sydsamisk kultur och historia från förr och nu. I museumbutiken hittar du det senaste inom sydsamisk litteratur.

Besök Saemien Sijte
Vaegkie

Vaegkie

Vaegkie är en sydsamisk kulturmiljö för förmedling av sydsamisk kultur och traditioner. Här finns traditionella samiska byggnader som torvkåtor och timrade bodar och en större kåta för större sällskap. Här kan du ta del av historieberättande vid elden och gå en stig för att lära känna renskötseln i området.

Besök Vaegkie

Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer